Wycinka drzew

dom

Wykonujemy wycinkę drzew. Wysokie drzewa mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i budynków znajdujących się w ich pobliżu. Szczególnie podczas wichur bywa, że drzewa łamią się, silny wiatr potrafi wyrwać je nawet z korzeniami. Jest to zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. W celu wycinki niezbędne jest zatrudnienie osób o odpowiednich umiejętnościach, dysponujących stosownym sprzętem i uprawnieniami do prac na wysokościach.

Oferujemy wycinkę drzew wysokich lub rosnących w trudno dostępnych miejscach (np. przy liniach wysokiego napięcia czy w pobliżu torów kolejowych). Jesteśmy wyspecjalizowaną ekipą, która w szybki i bezpieczny sposób usunie drzewo. Wykonujemy także prześwietlenie koron oraz usuwanie obumarłych konarów.

Profesjonalna, bezpieczna wycinka drzew

Podczas wycinki należy zachować najwyższe środki ostrożności, gdyż opadające drzewo może stanowić bardzo duże zagrożenie dla otoczenia. Najlepszym sposobem na profesjonalną, bezpieczną wycinkę drzew jest skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy mają w tym duże doświadczenie.

Przed przystąpieniem do zadania nasi pracownicy dokonują oględzin drzewa i okolicy. Zwykle posługują się metodą sekcyjną, polegającą na stopniowym usuwaniu gałęzi i konarów, a w dalszej kolejności pnia od góry. Dbają o zachowanie pełnego bezpieczeństwa i usunięcia drzewa w taki sposób, aby nie uszkodzić przestrzeni wokół.